გუნდი

ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია ინდივიდებისგან, რომლებსაც ამოძრავებთ საერთო ინტერესი თუ როგორ გააძლიერონ ამ სფეროში ახალგაზრდები. ჩვენ დაუღალავად ვმუშაობთ პროგრამის ხარისხისა და გავლენის გასაუმჯობესებლად.

ადგილობრივი ორგანიზატორები

  • Impact Hub Tbilisi

    Impact Hub Tbilisi is a co-working space where one can meet, collaborate, produce, learn, network and create. It is a place, where individuals and organizations strive to create a better world. They are a team of thinkers and doers with different personalities and diverse professional backgrounds, including but not limited to business, commercial and development banking, media, government, non-profit and private sectors. Their vision is to foster trust, collaboration, transparency and knowledge sharing among diverse group of people.involving over 2700 youths in 25 cities; incubating 70 start-ups each year; accelerating over 20 social innovators yearly and gathering over 550 innovators in Future Summit every November.

ადგილობრივი გუნდი

ადგილობრივი გუნდი

სამსახურის შესაძლებლობები

ჩვენი მოდელი

SIA-მ შეიმუშავა სკალირების უნიკალური მოდელი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მივაღწიოთ ახალგაზრდებს 25-ზე მეტ ქვეყანაში 2009 წლიდან.

გაეცანი მეტს