ეკო პური იქნება სვიის ტექნოლოგიაზე დამზადებული ეკოლოგიურად ჯანსაღი პური,
რომელიც მთლიანად ჩაანაცვლებს ხელოვნურ საფუარს, იქნება სრულიად ეკო- მეგობრული პროდუქტი სინთეზური ქიმიკატების გარეშე.

 

Eco Bread is ecologically healthy bread made on hops’ technology, which will completely replace artificial
yeast, it will be a completely eco-friendly product without synthetic chemicals.

More great ventures