მდგრადი განვითარების მიზანი: Affordable and Clean Energy

  • Charge X

    ჟიურის რჩეული

    ChargeX, ელექტრომობილის მფლობელებს აძლევს საშუალებას საკუთარი დამტენი მოწყობილობები გააქირაონ ან თავად იქირაონ სხვისგან. Chargex enables electric car owners to rent out their own chargers or rent them from someone else. […]