მდგრადი განვითარების მიზანი: Sustainable Cities and Communities

 • Delp

  Delp is a one-stop online platform for animal lovers, offering easy access to various animal services and information about shelter animals. Users can schedule and pay for services, learn about adopting shelter animals, and support homeless animal shelters—all while raising awareness about animal rights through informative content.

  DELP რის აპლიკაცია ცხოველების მოყვარულთათვის, რომელიც ერთი მხრივ, აერთიანებს ბაზარზე არსებულ ვეტ-სერვისებს, ხოლო მეორე მხრივ, ზრუნავს ცხოველთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე.

 • Convobridge

  Convobridge – შეტყობინებების გაგზავნის ინკლუზიური აპლიკაცია, რომელსაც ინტეგრირებული აქვს ბრაილის კლავიატურა მხედველობადაქვეითებული ადამიანებისთვის. ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით, აპლიკაცია გარდაქმნის ხმოვან შეტყობინებებს ან ჟესტების ენას სუბტიტრებად ყრუ ეკოსისტემისთვის.

  Convobridge – a messaging app with a focus on diversity & inclusion. It has integrated braille keyboard for visually impaired people and AI which converts voice messages or sign language to subtitles for deaf ecosystem.

 • Niko's space

  Nikos Space offers to regional enterprises to develop their social networks with the necessary photo-video content and the right communication to help them attract new customers and increase income.

  ნიკოს ეზო, რეგიონებში არსებულ ბიზნესებს, სთავაზობთ სოციალური ქსელების გამართვას, საჭირო ფოტო-ვიდეო კონტენტით და სწორი კომუნიკაციით, რაც მათ დაეხმარება ახალი მომხმარებლების მოზიდვაში და შემოსავლების გაზრდაში.

 • Rugs From Racha

  Rugs from Racha will be a social enterprise that on the one hand will allow anyone to learn
  hand-knitting technology and master a new profession. On the other hand, the purpose of the
  enterprise is to popularize hand-knitting technology to restore knitting traditions and Georgian
  rugs in the highland provinces of Racha.

   

  ფარდაგები რაჭიდან, იქნება სოციალური საწარმო, რომელიც ერთი მხრივ საშუალებას
  მისცემს ნებისმიერ მსურველს, შეისწავლოს ხელით ქსოვის ტექნოლოგია და დაეუფლოს
  ახალ პროფესიას, ხოლო მეორე მხრივ საწარმოს მიზანია, ხელითმ ქსოვის ტექნოლოგიის პოპულარიზაცია, ქსოვის ტრადიციებისა და ქართული ფარდაგის სახის აღდგენა ზემო რაჭაში.