მდგრადი განვითარების მიზანი: Charity

  • World United Care

    საერთაშორისო პლატფორმა/ფონდი, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს განათავსოს პროექტი და მიიღოს დაფინანსება ან დონაცია. A charity platform designed for those who need help, and for those of who want to […]