მდგრადი განვითარების მიზანი: No Poverty

  • World United Care

    საერთაშორისო პლატფორმა/ფონდი, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს განათავსოს პროექტი და მიიღოს დაფინანსება ან დონაცია. A charity platform designed for those who need help, and for those of who want to […]

  • Charity City

    Charity City არის საქველმოქმედო ინტერნეტ აუქციონი, უჩვეულო აუქციონის ლოტებით. ეს შეიძლება იყოს პირადი შეხვედრები ცნობილ და საინტერესო ადამიანებთან, რომლებიც აუქციონის გამარჯვებულებს გაუზიარებენ საკუთარ ცხოვრებისეულ თუ პროფესიულ გამოცდილებას. Charity City is […]