მდგრადი განვითარების მიზანი: Partnerships for the Goals

  • Propagate education

    Propagate Education – პლატფორმა ეხმარება ახალგზრდებს უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და სხვადასხვა  დაფინანსების წყაროს მოძიებაში. ამავდროულად, მომხმარებელს სთავაზობს პირადი და კარიერული განვითარების სხვადასხვა შესაძლებლობას. Propagate Education – the platform helps young people […]