“კამელოტი” არის დამაკავშირებელი პლატფორმა, მოხალისეობის მსურველებსა და საზოგადოების საჭიროებებს შორის.

Camelot is a platform which connects the volunteers and social needs.

More great ventures