მდგრადი განვითარების მიზანი: Climate Action

 • Cloudcrop

  ჟიურის რჩეული

  Cloudcrop is developing a digital agronomist program powered by self-learning artificial intelligence. This innovative solution empowers greenhouse farmers by crafting personalized action plans, facilitating the production of top-quality and high-yield […]

 • Alioni - ალიონი

  საზოგადოების რჩეული

  Alioni is the first innovative online platform addressing wood resource waste and ecological damage. It provides real-time data on wood waste, production processes, and environmental impact. Users can choose eco-friendly […]

 • Charge X

  ჟიურის რჩეული

  ChargeX, ელექტრომობილის მფლობელებს აძლევს საშუალებას საკუთარი დამტენი მოწყობილობები გააქირაონ ან თავად იქირაონ სხვისგან. Chargex enables electric car owners to rent out their own chargers or rent them from someone else. […]

 • Catch Up Box

  CatchUp BOX is a zero-waste philosophy-oriented start-up that creates boxes with everyday eco-friendly items that helps to extend the life cycle of resources. The box has a monthly subscription function […]

 • Babakhi

  ქართული წარმოების ბიოდეგრადირებადი კონფეტი (confetti) – დღესასწაულის აღნიშვნის პირველი მწვანე ალტერნატივა. The first Georgian biodegradable confetti, which aims to minimize the waste in the environemt and the negative impact on […]

 • Zero Straw

  ჟიურის რჩეული

  „ზერო სთროუ” არის ინოვაციური საწრუპი, რომელიც იჭმევა და ტოვებს 0 ნარჩენს. Zero Straw is an innovative straw which is edible and leaves zero waste.