მდგრადი განვითარების მიზანი: Climate Action

 • Cloudcrop

  Cloudcrop is developing a digital agronomist program powered by self-learning artificial intelligence. This innovative solution empowers greenhouse farmers by crafting personalized action plans, facilitating the production of top-quality and high-yield crops while minimizing resource usage to ensure sustainable and efficient farming practices.

  Cloudcrop ქმნის პროგრამას, რომელიც ციფრული აგრონომის როლს შეასრულებს. ის თვითსწავლებადი ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ჩამოაყალიბებს სამოქმედო გეგმას ფერმერისთვის, რომლითაც შესაძლებელი იქნება საუკეთესო ხარისხისა და რაოდენობის პროდუქციის მოყვანა მინიმალური რესურსების გამოყენებით.

 • Alioni - ალიონი

  Alioni is the first innovative online platform addressing wood resource waste and ecological damage. It provides real-time data on wood waste, production processes, and environmental impact. Users can choose eco-friendly briquettes made from wood waste as an alternative fuel source, contributing to reduced wood resource consumption.

  Alioni არის რეგიონში პირველი ონლაინ აპლიკაცია, რომელიც მომხარებელს ლაივ რეჟიმში აწვდის გამჭვირვალე ინფორმაციას ხის ნარჩენის გადამუშავებული მოცულობის, წარმოების პროცესისა და გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ და ამ ზიანის შესამცირებლად ალტერნატივად სთავაზობს ნარჩენების რაციონალურ გამოყენებას.

 • Charge X

  ChargeX, ელექტრომობილის მფლობელებს აძლევს საშუალებას საკუთარი დამტენი
  მოწყობილობები გააქირაონ ან თავად იქირაონ სხვისგან.

  Chargex enables electric car owners to rent out their own chargers or rent them from someone else. That will help to solve the infrastructure problem partially.

 • Catch Up Box

  CatchUp BOX is a zero-waste philosophy-oriented start-up that creates boxes with everyday
  eco-friendly items that helps to extend the life cycle of resources. The box has a monthly
  subscription function and a QR code for the access to the application with a built-in smart eco-
  calendar.

  CatchUp BOX-ი ყოველდღიური საჭიროების ეკო-მეგობრული ნივთებით
  დაკომპლექტებული ყუთია, ყოველთვიური გამოწერის ფუნქციით, რომელიც
  ნული ნარჩენით ცხოვრებაზეა ორიენტირებული და ხელს უწყობს რესურსების
  სასიცოცხლო ციკლის გახანგრძლივებას.

 • Babakhi

  ქართული წარმოების ბიოდეგრადირებადი კონფეტი (confetti) – დღესასწაულის აღნიშვნის პირველი მწვანე ალტერნატივა.

  The first Georgian biodegradable confetti, which aims to minimize the waste in the environemt and the negative impact on nature.

 • Zero Straw

  „ზერო სთროუ” არის ინოვაციური საწრუპი, რომელიც იჭმევა და ტოვებს 0 ნარჩენს.

  Zero Straw is an innovative straw which is edible and leaves zero waste.