მდგრადი განვითარების მიზანი: Good Health and Well-being

 • Flatmate.ge

  Flatmate.ge – თანამობიანდრეების/რუმმეითების საძიებელი ვებ-პლატფორმა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს  საცხოვრებლის მაძიებლებს მათთვის სასურველი პრეფერენციების მიხედვით. Flatmate.ge – an online roommate finder/platform that connects potential roommates based on their preferences.

 • ,,Alioni''

  ,,ალიონი” – მრავალუნქციური, მყუდრო გარემო ონში (რაჭა), რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და გაზრდის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლბელობებს. Alioni – a multifunctional, cozy space in Oni […]

 • Gradation

  Gradation will be therapy center for children with atypical development, where they will receive quality services tailored to their needs, which will help them to fully integrate into society.    […]

 • Green Space

  უბრანულ მაღლივ შენობებში განთავსებული ვერტიკალური ფერმა, სადაც შესაძლებელი იქნება ჯანსაღი პროდუქციის მოყვანა, ყოველგვარი ქიმიური დანამატების გარეშე. A Vertical farm will produce large quantities of products without pesticides in a small […]

 • Honey from Lechkhumi

  ჟიურის რჩეული

  პროექტი ხელს უწყობს ლეჩხუმში მეფუტკრეობის განვითარებას და გვთავაზობს ადგილობრივ, ნატურალურ თაფლს, რომლის დამზადებაზეც ადგილობრივი ახალგაზრდები იმუშავებენ. The project aims at developing beekeeping tradition in Lechkhumi through educational events. The social […]

 • Airadi

  საზოგადოების რჩეული

  აირადი არის ჭკვიანი მაჯის საათი, რომელიც  ეკრანზე გვაწვდის დეტალურ ინფორმაციას ჰაერის დაბინძურების ტენიანობისა და ტემპერატურის შესახებ. Airadi is smart wrist watch that shows detailed information about air pollution, air temperature […]

 • Si App

  Si App არის მობილურ ფიტნეს აპლიკაცია, რომელიც ითვლის თქვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და ასახავს კოინებში. დაგროვილი კოინებით შესაძლებელია აპლიკაციის შიდა მარკეტში არსებული სხვადასხვა პროდუქტის, სერვისის თუ მასტერკლასის შეძენა. Si App […]

 • Sign and Sound

  საზოგადოების რჩეული

  Sign and Sound – ინოვაციური ხელთათმანი, რომლის მეშვეობითაც სმენისა და მეტყველების შეზღუდვის მქონე პირებს ეფექტური კომუნიკაცია ექნებათ საზოგადოებასთან. პროგრამა, რომელსაც ეცოდინება ჟესტების ენა, გადათარგმნის ხელთათმანით გაკეთებულ ჟესტს, ხოლო სპიკერი გაახმოვანებს […]