მდგრადი განვითარების მიზანი: Gender Equality

 • Flatmate.ge

  Flatmate.ge – თანამობიანდრეების/რუმმეითების საძიებელი ვებ-პლატფორმა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს  საცხოვრებლის მაძიებლებს მათთვის სასურველი პრეფერენციების მიხედვით. Flatmate.ge – an online roommate finder/platform that connects potential roommates based on their preferences.

 • Nebula

  ნებულა – სოციალური საწარმო, რომელიც ქმნის სასწავლო ტექნოლოგიას და მსოფლიო დონის კურსებს ზოგადი განათლების საგნებში. nebula.ge ეხმარება მასწავლებლებს სწავლებაში, ხოლო მოსწავლეებს – სწავლაში. Nebula – a social enterprise which creates educational technologies […]

 • ,,Alioni''

  ,,ალიონი” – მრავალუნქციური, მყუდრო გარემო ონში (რაჭა), რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და გაზრდის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლბელობებს. Alioni – a multifunctional, cozy space in Oni […]

 • Knowledge Factory

  პროექტის იდეაა, სადღვები კარაქის წარმოება სოფელში მცხოვრები, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ქალების მიერ. პროექტი ასევე ითვალისწინებს ბენეფიციარებისთვის ქართული ენის შესწავლას. The Knowledge Factory aims at economic and social empowerment of ethnic Azerbaijani […]