მდგრადი განვითარების მიზანი: Quality Education, page 2

 • Qandle

  ონლაინ სივრცე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შექმნას ონლაინ კურსები. სწავლება ხდება Live Video-ს მეშვეობით.

  A completely new, decentralized online platform where experts of any industry can become an educator. Courses on Qandle are conducted by educators via live video calls, which makes the process much more interactive, interesting, and quality-oriented.

 • Camelot

  “კამელოტი” არის დამაკავშირებელი პლატფორმა, მოხალისეობის მსურველებსა და საზოგადოების საჭიროებებს შორის.

  Camelot is a platform which connects the volunteers and social needs.

 • Basement

  “ბეისმენთი” ქართული ალტერნატიული მუსიკის პირველი ორენოვანი ციფრული არქივია, რომლის მიზანიცაა თანამედროვე ქართული მუსიკის კვლევა, შენარჩუნება და გაზიარება.

  BASEMENT is the first bilingual digital archive of Georgian Alternative Music aimed at researching, preserving and sharing contemporary music.

 • Braille Reader

  Braille Reader – ელექტრონული წიგნების წამკითხველი უსინათლოთათვის, რომელიც ნებისმიერ ტექსტს სპეციალურად შექმნილ ეკრანზე გამოსახავს. პროექტის მიზანია სკოლების აღჭურვა ამ ტექნოლოგიის მქონე მერხებით, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ბრაილის შრიფტის შესწავლას.

  Braille Reader – Special eBook reader for blind people, which by changing the shape of its screen’s surface depicts Braille’s letters in any language. The goal of the project is to equip schools with desks, which have Braille Reader technology built in. This will let anyone learn Braille much easier.
  Next step will be a portable device. People who cannot see will be able to search for desired books by themselves, read information and receive messages by using a voice assistant.

 • Book AR

  Book AR – ინოვაციური აპლიკაცია, რომელიც რადიკალურად შეცვლის თანამედროვე სწავლების მეთოდს. ტელეფონის კამერის საშუალებით მომხმარებელი შეძლებს დაინახოს ტექსტის ძირითადი სათქმელი, ორ და სამგანზომილებაში, ვიდეოს, ანიმაციისა და 3D მოდელების დახმარებით.

  Book AR – Mobile application, based on augmented reality, which helps students to understand and visualize information from textbooks. The project includes a website that allows designers, freelancers and developers to create content for our application and have additional revenue.
  Our product aims to make the learning process funny and easier.
  We believe that Book AR can significantly raise students’ level of knowledge.