მდგრადი განვითარების მიზანი: Industry, Innovation and Infrastructure

 • Delp

  Delp is a one-stop online platform for animal lovers, offering easy access to various animal services and information about shelter animals. Users can schedule and pay for services, learn about adopting shelter animals, and support homeless animal shelters—all while raising awareness about animal rights through informative content.

  DELP რის აპლიკაცია ცხოველების მოყვარულთათვის, რომელიც ერთი მხრივ, აერთიანებს ბაზარზე არსებულ ვეტ-სერვისებს, ხოლო მეორე მხრივ, ზრუნავს ცხოველთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე.

 • ,,Alioni''

  ,,ალიონი” – მრავალუნქციური, მყუდრო გარემო ონში (რაჭა), რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და გაზრდის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლბელობებს.

  Alioni – a multifunctional, cozy space in Oni (Racha), which will contribute to the development of young people, improve their standard of living and increase opportunities for non-formal education.

   

 • Charge X

  ChargeX, ელექტრომობილის მფლობელებს აძლევს საშუალებას საკუთარი დამტენი
  მოწყობილობები გააქირაონ ან თავად იქირაონ სხვისგან.

  Chargex enables electric car owners to rent out their own chargers or rent them from someone else. That will help to solve the infrastructure problem partially.

 • Tap Text

  “თაფ თექსთი” არის ორი ხელთათმანისგან შემდგარი მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც უსინათლოები სრულიად დამოუკიდებლად, ნებისმიერ დროს და ადგილას შეძლებენ ელექტრონული ტექსტის აკრეფას და სურვილისამებრ მის მანიპულაციას.

  Tap Text is a gadget that consists of two electronic GLOVES and enables people with disabilities to type text independently on any device.

 • Basement

  “ბეისმენთი” ქართული ალტერნატიული მუსიკის პირველი ორენოვანი ციფრული არქივია, რომლის მიზანიცაა თანამედროვე ქართული მუსიკის კვლევა, შენარჩუნება და გაზიარება.

  BASEMENT is the first bilingual digital archive of Georgian Alternative Music aimed at researching, preserving and sharing contemporary music.

 • Agromon

  “აგრომონი” არის პორტატული ხელსაწყო, რომელიც ზომავს ნიადაგისა და კლიმატის რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს და მცენარის ეკოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით განსაზღვრავს კონკრეტული მცენარის გახარების ალბათობას.

  Agromon is a specific device which measures the essential components of the ground and the climate and with plants’ ecological individuality it determines the likelihood of its prosperity.

 • Airadi

  აირადი არის ჭკვიანი მაჯის საათი, რომელიც  ეკრანზე გვაწვდის დეტალურ ინფორმაციას ჰაერის დაბინძურების ტენიანობისა და ტემპერატურის შესახებ.

  Airadi is smart wrist watch that shows detailed information about air pollution, air temperature and humidity.

 • GAMO

  Gamo არის დამგზავრების აპლიკაცია მძღოლებისა და მგზავრებისთვის, რომელიც ცალ-ცალკე მანქანებით სიარულის დამკვიდრებული ქცევის რაციონალური და მოსახერხებელი ალტერნატივა იქნება. აპლიკაციის მუშაობის პრინციპი მარტივია, მომხმარებლები მინიმალური ინტერაქციით აფიქსირებენ მათთვის სასურველ მარშრუტებს, ალგორითმი კი პოულობს საუკეთესო თანხვედრებს, წინასწარ აწვდის ინფორმაციას თანამგზავრის, დაზოგილი თანხისა და მგზავრობის სხვა დეტალების შესახებ.

  Gamo is ridesharing applicationfor drivers and passengers, which will be a more rational and convinient alternative to an established behaviour of traveling in cars separately.The application is very easy in use, the user, with minimal interaction, indicates the preferred travel route, algorithm finds the best match, and sends the information about the passenger, savings, and other travel details in advance.

 • Braille Reader

  Braille Reader – ელექტრონული წიგნების წამკითხველი უსინათლოთათვის, რომელიც ნებისმიერ ტექსტს სპეციალურად შექმნილ ეკრანზე გამოსახავს. პროექტის მიზანია სკოლების აღჭურვა ამ ტექნოლოგიის მქონე მერხებით, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ბრაილის შრიფტის შესწავლას.

  Braille Reader – Special eBook reader for blind people, which by changing the shape of its screen’s surface depicts Braille’s letters in any language. The goal of the project is to equip schools with desks, which have Braille Reader technology built in. This will let anyone learn Braille much easier.
  Next step will be a portable device. People who cannot see will be able to search for desired books by themselves, read information and receive messages by using a voice assistant.

 • Book AR

  Book AR – ინოვაციური აპლიკაცია, რომელიც რადიკალურად შეცვლის თანამედროვე სწავლების მეთოდს. ტელეფონის კამერის საშუალებით მომხმარებელი შეძლებს დაინახოს ტექსტის ძირითადი სათქმელი, ორ და სამგანზომილებაში, ვიდეოს, ანიმაციისა და 3D მოდელების დახმარებით.

  Book AR – Mobile application, based on augmented reality, which helps students to understand and visualize information from textbooks. The project includes a website that allows designers, freelancers and developers to create content for our application and have additional revenue.
  Our product aims to make the learning process funny and easier.
  We believe that Book AR can significantly raise students’ level of knowledge.

 • Sign and Sound

  Sign and Sound – ინოვაციური ხელთათმანი, რომლის მეშვეობითაც სმენისა და მეტყველების შეზღუდვის მქონე პირებს ეფექტური კომუნიკაცია ექნებათ საზოგადოებასთან. პროგრამა, რომელსაც ეცოდინება ჟესტების ენა, გადათარგმნის ხელთათმანით გაკეთებულ ჟესტს, ხოლო სპიკერი გაახმოვანებს შესაბამის წინადადებას.

  Sign and Sound – Innovative gloves that translate sign language into voice. The project is a new opportunity for people with hearing impairment. With these gloves they will be able to have an effective communication with the society.